Kongsted Vandværk

Den 1. oktober 1929 indkaldte sognefoged Jens Petersen til møde om at etablere et vandværk i Kongsted da der på det tidspunkt var mange der manglede vand.

På mødet blev det oplyst at ingeniør Bechmand fra Fakse havde tilbudt at udarbejde et overslag for anlæg af et vandværk for kr. 200.00. Man enedes om at nedsætte et udvalg på 5 personer til at lade en liste gå rundt i byen, hvor interesserede kunne skrive sig på og yderligere skulle udvalget forhandle med sognerådet om tilskud til værket.

Der var 40 interesserede der skrev sig på listen og sognerådet vedtog på et møde i november, at bevilge kr. 3000.00 i 6 rater over 6 år, mod at få opstillet 3 brandhaner.

På et udvalgsmøde d.10 december 1929 blev der fremlagt et projekt fra ingeniør Bechmand på 26 073 kr. og 72 øre.

Det blev vedtaget at indkalde alle interessenter til møde d. 18 december i forsamlingshuset. Der mødte ca. 20 op og budgettet blev gennemgået og man enedes om at lade en bindende tegningsliste gå rundt, med en årlig udgift på kr. 16,00 for den første hane og kr. 12.00 for de efterfølgende. Ved mødets afslutning havde 11 skrevet sig på listen.

Den 3. februar 1930 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling, hvor det blev besluttet at oprette vandværket. Møller Chr. Hansen valgtes til formand.

Den 11.02.1930 blev det på et bestyrelsesmøde besluttet at udbyde arbejdet med etablering af en boring. Dette arbejde blev d. 21.02.1930 overdraget til Christiansen fra Hastrup for kr. 3000,00 for en 15 m/m boring uanset boredybde. Boringen skulle kunne yde 10 m3 i timen, og den samme boring fungerer fint endnu.

Grunden hvor vandværket ligger,blev købt af Simon Sørensen for i alt kr. 200.00 for et jordstykke på 12 x 12 mtr.

Ved licitationen over gravearbejdet var der 17 tilbudsgivere. Arbejdet med nedgravning af hovedledningen blev udført af N.P.Pedersen i Næstved for kr. 5322.00 og husinstallationerne af H. A. Jensen Fakse for kr.7342.00.

Opførelsen af det nye vandtårn blev overdraget til murermester Simon Sørensen til en pris af kr. 4100.00. Det blev påbegyndt d.22.04.1930 og stod færdig d. 25.06.1930. Elarbejdet blev udført af G.J.Svinningsen Haslev for kr. 350.00.

Den 21.08.1930, da vandværket var begyndt at levere vand, blev Hermann Petersen ansat som tilsynsførende for kr. 50.00 om året.

Den 18.02.1945 blev der købt tillægsjord til vandværket for kr. 50.00, og i 1947 blev der etableret et nyt filter.

Læs mere i dokumentet